• Datum: 20-04-2023 10:00
  • Lokacija Dubai Centar za nastavu na daljinu (Mapa)
  • Više informacija: 10:00 CET