Pisanje CV (Curriculum Vitae)- biografije


Žao mi je, registracija je završena.

Na ovom seminaru ćete savladati veštine pisanja sopstvene biografije kako za poslovne potrebe (prijave za zaposlenje) tako i za akademske potrebe (nastavak studija, master, doktorat i različiti vidovi stručnih usavršavanja).


  • Datum: 04-09-2021 11:00
  • Lokacija Beograd, Serbia (Mapa)