Ispravljanje grešaka

Ispravljanje grešaka

Vežbajte gramatiku i pravopis kroz ispravljanje grešaka u pisanju

Read and do the exercises  
Čitanje ћирилице i latinice

Čitanje ћирилице i latinice

Za one koji uče srpski jezik ovde su uporedni tekstovi na ћирилици i latinici

Read and do the exercises  
Slušanje, prepričavanje i odgovaranje na pitanja

Slušanje, prepričavanje i odgovaranje na pitanja

Vežbajte veštine slušanja, zapisivanja i memorisanja

Read and do the exercises  
Opisivanje slika i fotografija

Opisivanje slika i fotografija

Vežbajte sposobnosti izražavanja kroz opisivanje predmeta i situacija

Read and do the exercises  
Akademske reči

Akademske reči

Reči u srpskom jeziku koje svaki student treba da zna

Read and do the exercises  
Tumačenja literarnih dela

Tumačenja literarnih dela

Analiza književosti, poezije i proze

Read and do the exercises  
Ispravljanje grešaka

Ispravljanje grešaka

Vežbajte gramatiku i pravopis kroz ispravljanje grešaka u pisanju

Read and do the exercises  
Čitanje ћирилице i latinice

Čitanje ћирилице i latinice

Za one koji uče srpski jezik ovde su uporedni tekstovi na ћирилици i latinici

Read and do the exercises  
Slušanje, prepričavanje i odgovaranje na pitanja

Slušanje, prepričavanje i odgovaranje na pitanja

Vežbajte veštine slušanja, zapisivanja i memorisanja

Read and do the exercises  
Opisivanje slika i fotografija

Opisivanje slika i fotografija

Vežbajte sposobnosti izražavanja kroz opisivanje predmeta i situacija

Read and do the exercises  
Akademske reči

Akademske reči

Reči u srpskom jeziku koje svaki student treba da zna

Read and do the exercises