Stilske figure

Otkrijte vrstu stilske figure:


 • Читам Шантића (читам Штанићево дело).
 • Цела Србија је на ногама (већина Срба прати неки догађај).
 • Окренуо ми је леђа (изневерио ме је, напустио ме је).
 • Попио је чашицу превише (попио је пиће превише).
 • Нема хлеба без мотике (нема хране без рада).
 • Већ је седе косе (већ је остарио).
 • Саградио је кров над главом (саградио је кућу)

 • Za ručak je pojeo pun tanjir. – misleći se na pun tanjir hrane.
 • Krenula sam da čitam Andrića. – misleći se na knjige koje je pisao Andrić.
 • Nemam ni dinara. – misleći se na to da se ostalo bez novca. 
 • Hobotnica je poznata po svojim pipcima. – misleći se na sve hobotnice.
 • Srbija sada može da putuje bez vize. – misleći se na državljane Srbije. 
 • Maline su ove godine bogato rodile. – misleći se na sve maline, ne na jednu.

Метонимија је стилска фигура у којој се реч користи у пренесеном значењу (да означи нешто друго). За разлику од метафоре која се заснива на сличности, метонимија се заснива на стварној блискости и логичкој повезаности (нпр. стваралац и дело, народ и држава, узрок и последица, посуда и садржина, оруђе и радња, знак и означена појава). Ако се целина исказује својим делом, то је онда синегдоха, врста метонимије. Метонимија означава употребу речи у пренесеном значењу, и код ње значење се преноси према одређеним стварним односима. Уместо једне речи која означава одређени појам, употребљава се друга реч, односно други појам, који је у некој стварној вези с првим појмом


Asonanca

Aliteracija

Apostrofa. To je izražajno sredstvo kad se pesnik vokativom obraća predmetima i bićima koja nisu prisutna.

                       O klasje moje ispod golih brda,   

                       Moj crni hljebe, krvlju poškrapani,