KONKURS ZA NAJBOLJE NAPISANI TEKST


Prijavite se i napišite tekst koji će biti odabran za našu bazu. Pisanjem tekstova možete da usavršite sopstveno znanje i da postanete saradnik u našem centru!


  • Datum: 14-10-2021 12:00 - 04-12-2021 12:00
  • Lokacija ONLINE (Mapa)