Pisanje tekstova i sastava

1. Opišite sliku                          

2. Napišite esej                         https://www.seminarikursevi.com/pisanje-tekstova-i-sastava