Slušanje i vođenje beleški

Ova aktivnost je usmerena ka efikasnom vođenju beleški prilikom slušanja materijala