Ova aktivnost je usmerena ka efikasnom vođenju beleški prilikom slušanja materijala