Merenje u naučnim disciplinama

U ovoj seriji tekstova ćemo naučiti nešto o merenju u nauci. Prvi tekst je o različitim skalama za merenje.

Lekcije iz ekonomije

U seriji članaka ćemo naučiti nešto o osnovnim konceptima u ekonomiji. Prva lekcija: Kako se formiraju cene?

Najviše zgrade u Evropi

Motivisan putovanjem po Nemačkoj i Rusiji naš saradnik je istražio i preneo za Vas koje su najviše zgrade na Evropskom kontinentu, a koje su još u planu za izgradnju. Osim toga, nudimo vam i spisak najviših zgrada u nekim Evropskim državama. U dodatku je i spisak ostalih najviših građevina koje ne služe za stanovanje.

идите на линк
Međunarodna svemirska stanica

Pogled na našu planetu iz međunarodne svemirske stanice

идите на линк