Kako sam naučio grčki jezik na letovanju

Pročitajte kako je jedan od naših studenata za kratko vreme naučio grčki jezik

Rad na prekookeanskim kruzerima

Šta je sve potrebno da biste se zaposlili na prekookeanskim kruzerima!

Test iz engleskog jezika za rad na kruzerima

Za napredovanje u okviru kompanija koje pružaju usluge putničkog i kargo transporta na moru, neophodno je poznavanje visokog nivoa engleskog jezika. Pripremite se za test koji obuhvata više oblasti.

Dokumenta koja su neophodna pri ulasku u neke države

Ovaj tekst će u nastavcima predstaviti koja dokumenta su Vam potrebna kada putujete u neke strane države. Prvo, o susedima. (BiH, Mađarska, Rumunija, Bugarska, S.Makedonija, Albanija, C.Gora, Hrvatska. Zatim, centralna, istočna i zapadna Evropa. Kasnije, Azija. Afrika, Amerika i Australija.

Sa puta po Nemaçkoj (sic)

Naš saradnik nam sa puta po Nemačkoj šalje interesantne informacije

идите на линк