Dve stotine reči koje svaki srednjoškolac treba da zna

Akumulacija   Averzija   Anticipacija

Afirmativno   Aplikacija  Notacija

Iritirajuće  Kompleksno   Razmera

Supstitucija  Supstancijalno  Generalizacija

Optimizacija  Sinteza  Analiza  Kohezija

Diverzifikacija    Respektivno    Kumulativno    

tehnologija     Socijalni     Preferirati 

Univerzitet     Carina     Metodologija

 Impresija Politika Akvatorijum 

Supstancijalno Rekapitulirati Subvencija