Kako se pripremiti za akademski intervju

Pitanja koja se najčešće postavljaju na akademskom intervjuu


1.  Kažite nam nešto o sebi?

2. Zašto ste odabrali našu školu?

3. Koji predmet Vam je najomiljeniji?

4. Koji predmet uopšte ne volite i zašto?

5. Da li imate neki hobi?

6. Šta Vas najviše motiviše?

7. Čime biste voleli da se bavite u budućnosti?

8. Koja vam je omiljena knjiga ili film?

9. Da li i kako pomažete roditeljima?

10. Da li mislite da je prepisivanje u redu?

11. Da li posedujete neki talenat koji bi želeli da razvijete?

12. Koja osoba je na Vas puno uticala?

13. Šta radite kada treba da rešite neki problem?

14. Šta Vas čini srećnim, a šta tužnim?

15. U kojoj oblasti bi želeli da se usavršite?

16. Šta i kako istražujete na internetu?

17. Na šta ste ponosni?

18. Šta ćete uraditi da svet bude bolji u budućnosti?

19. Da li imate neko pitanje za nas?


i na engleskom jeziku:


1. Tell us something about yourself. 

2. Why did you choose our school?

3. Tell us something about your school.

4. What is your favorite subject?

5. Who is your best friend?

6. Who is your best teacher?

7. Do you have some hobbies?

8. Who are the people you most admire?

9. What is your favorite book/ movie/ Internet site?

10. What is one achievement that makes you feel proud?

11. What do you know about our school?

12. Tell us something about your hometown.

13. Are you an organized person?

14. How much do you pay for transportation to your school?

15. How do you like to spend your free time?

16. What would you do if someone asked you to copy your homework?

17. Do you know what do you want to be in the future?

18. Do you play some sport?

19. What talents and gifts can you bring to our school?

20. Do you like to help other people? How do you help them?

21. What do you do in the evening when you come home from school?

22. What tools do you use for better learning? 

23. What would you like to study in college?

24. What question do you have for us?